Ochrona danych

Warunki korzystania

Ze względu na liczne ryzyka i możliwości, jakie oferuje Internet, z myślą o ochronie Państwa i naszych praw przygotowaliśmy warunki ramowe dotyczące korzystania z naszej strony i licząc na Państwa zrozumienie uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie.

1. Aktualizacja warunków korzystania ze strony internetowej

Ze względu na ciągłe usprawnienia techniczne i prawne jesteśmy zmuszeni do wprowadzania zmian i aktualizacji poniższych warunków. Przed skorzystaniem z naszej strony prosimy zatem o sprawdzenie kiedy opublikowana została najnowsza wersja. Ostatnia aktualizacja została przeprowadzona we wrześniu 2012.

2. Prawa autorskie

Wszelkie treści znajdujące się na naszej stronie internetowej, w tym teksty, zdjęcia, obrazy graficzne, pliki audio i video stanowią naszą własność, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Wyżej wspomniane treści, chronione prawem autorskim, mogą być wykorzystywane bez naszej zgody wyłącznie do celów prywatnych, tj. nie do celów publicznych lub zarobkowych (pobieranie, kopiowanie). Zmiany, tłumaczenie oraz inne opracowania tych treści wymagają uprzedniej pisemnej zgody delta pronatura KG.

Nieuprawnione użycie lub niewłaściwe użycie jakichkolwiek znaków towarowych i logo delta pronatura KG jest zabronione. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej pociągnie za sobą konsekwencje na mocy prawa cywilnego i/lub karnego.

3. Zastrzeżenie

Informacje na tej stronie zostały przygotowane i sprawdzone z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i/lub jakość.

Niniejsza strona służy przekazaniu ogólnych informacji i nie zastępuje porady lekarza ani specjalisty. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zwrócenie się do wybranego przez Państwa lekarza lub specjalisty. Delta pronatura KG nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie niniejszej strony internetowej.

Dostęp i korzystanie z tej strony internetowej oraz pobieranie danych odbywa się na własne ryzyko. Delta pronatura KG nie przejmuje odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z niniejszej strony, w szczególności związane z zasobami danych, sprzętem i/lub oprogramowaniem użytkownika, które mogły wystąpić w związku z dostępem i/lub korzystaniem z tej strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i dostępność stron internetowych innych podmiotów, które są dostępne za pośrednictwem zewnętrznych linków na tej stronie.
 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG 


Podczas korzystania z oferty na naszej stronie internetowej dane osobowe (dalej nazywane „danymi”) są w następujący sposób gromadzone, przetwarzane i/lub wykorzystywane (dalej zbiorczo „przetwarzane”):

1.    Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach ogólnego korzystania z naszych stron internetowych

Przy każdym wejściu na nasze strony internetowe różne dane są tymczasowo, automatycznie zapisywane w pliku protokołu. Również korzystanie z indywidualnych funkcji naszej witryny internetowej, w szczególności funkcji wyszukiwania lub „detektywa plam”, uruchamia określone operacje przetwarzania. W powyższym celu przetwarzamy wyłącznie następujące rodzaje danych:

  • Adres IP  
  • Data/godzina dostępu
  • System operacyjny
  • Typ przeglądarki
  • Wielkość ekranu
  • Wywołana strona i strona referencyjna/nazwa pliku
  • Ilość przesłanych danych.

Dane przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z naszej oferty w internecie. Dotyczy to w szczególności nawiązania połączenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa w sieci. Ponadto możliwe jest tworzenie anonimowych profili użytkowania na zasadach opisanych w punkcie „6. Analizy internetowe”.
Poza przypadkami wymienionymi powyżej dane osobowe są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane wyłącznie za wyraźnym pozwoleniem użytkownika.

2.    Formularz kontaktowy

Dane osobowe, w tym imię, nazwisko, adres e-mail oraz opis zapytania użytkownika, są pobierane za pomocą naszego formularza kontaktowego. Pozostałe dane takie, jak adres pocztowy lub numer telefonu nie są niezbędne, jednak w pewnych warunkach pomagają w szybszej i indywidualnej realizacji zapytania. Dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie, jeśli zostały wprowadzone w formularzu w sposób kompletny i spójny. Ich przetwarzane ma miejsce jedynie w celu opracowania zapytania użytkownika. Dane są kasowane najpóźniej 90 dni od momentu przesłania zapytania, z zastrzeżeniem ustawowych terminów przechowywania danych.

3.    Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej stosowane są pliki cookie. Są to małe pliki, które zawierają informacje techniczne dotyczące sesji. W wybranych przypadkach są przekazywane z serwera internetowego do pamięci przeglądarki użytkownika. Dane zawarte w plikach cookie zawierają informacje o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje pobrane w ten sposób nie są przez nas używane do tworzenia indywidualnego profilu zachowań użytkownika. Informacje pomagają jedynie w określeniu częstotliwości korzystania i liczby użytkowników naszej strony internetowej oraz przyczyniają się do jak najwygodniejszego i wydajnego ukształtowania naszej strony internetowej dla użytkowników.
Ponadto nasze pliki cookie znajdują zastosowanie w ramach usług oferowanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, dalej „Google“) w zakresie remarketingu. Dzięki temu na stronach sieci partnerów Google wyświetlane są reklamy dostosowane do zainteresowań użytkownika, zdefiniowanych na podstawie jego zachowań podczas wizyty na stronie. Użytkownik może wyłączyć używanie plików cookie przez Google do tych celów przez wywołanie strony https://www.google.pl/settings/ads. Alternatywnie można również wyłączyć używanie plików cookie przez firmy trzecie przez wywołanie strony dezaktywacji Network Advertising Initiative. Informujemy, że Google posiada swoje własne wytyczne, niezależne od naszych zasad, dotyczące ochrony danych osobowych. Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych firmy Google.
Z naszej strony można również korzystać bez plików cookie, wyłączając funkcję zapisywania plików cookie w przeglądarce. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie wyświetlania strony internetowej oraz ewentualne ograniczenie interfejsu użytkownika.

4.    Analizy internetowe

Na tej stronie internetowej dane są gromadzone i przechowywane do celów marketingowych i optymalizacji przy użyciu technologii etracker GmbH (www.etracker.com) . Dzięki tym danym możliwe jest tworzenie anonimowych profili użytkowania, do czego wykorzystywane są również  pliki cookie. Anonimowe profile użytkowania nie są używane bez oddzielnej zgody na osobistą identyfikację użytkownika tej strony internetowej i nie są przechowywane razem z danymi o właścicielu pseudonimu. W dowolnym momencie można odmówić zgody na przetwarzanie danych przez etracker GmbH ze skutkiem w przyszłości. Dalsze informacje na ten temat są dostępne na stronie: http://www.etracker.com/de/datenschutz.html
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analiz internetowych firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa plików cookie (por. „5. Pliki cookie”) zapisywanych na komputerze użytkownika, umożliwiających analizowanie sposobu użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Uzyskane dzięki tym plikom informacje o używaniu tej strony internetowej (razem z adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i zapisywane na nim. Ze względu na zastosowanie wtyczki anonymize_IP adres IP jest skracany bezpośrednio po zapisaniu w USA przez Google. Firma Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, do sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatora strony oraz do świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google przekazuje również te informacje w razie potrzeby osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami lub jeśli osoby te przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google. Inni dostawcy, w tym Google, wyświetlają reklamy na stronach w Internecie i używają zapisanych plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich wizyt użytkownika na tej stronie. Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z innymi danymi firmy Google. Użytkownik może uniemożliwić instalację plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki; informujemy jednak, że w powyższym przypadku w niektórych sytuacjach może być niemożliwe korzystanie z pełnego zakresu wszystkich funkcji tej strony internetowej. W tym miejscu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) można pobrać dodatek firmy Google do przeglądarki internetowej (browser-add-on). Powoduje to ustawienie pliku cookie rezygnacji (opt-out-cookie), dzięki któremu w przyszłości podczas wizyt na tej nie będą gromadzone dane użytkownika. W razie potrzeby należy skorzystać z zapisanych tam informacji, aby całkowicie uniknąć ustawienia plików cookie lub ich wykorzystywania do celów wymienionych powyżej.

5.    Linki do portali społecznościowych

Jeżeli na naszej stronie internetowej są dostępne linki do sieci społecznościowych, takich jak YouTube, ich celem jest wyłącznie ułatwienie znalezienia naszych kanałów na odpowiednich stronach internetowych. Zwracamy uwagę na to, że nie używamy wtyczek typu „social plugins“, które po wywołaniu nawiązują połączenie z serwerami odpowiednich dostawców. W tym kontekście nie ma miejsca przetwarzanie danych.

6.    Informacje, kontakt

Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie informacje o przechowywanych przez nas danych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przechowywania. W tym celu prosimy skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych (e-mail: datenschutz@delta-pronatura.de, tel. +49 (0)6103/4045-270). Prosimy również o kontakt w razie konieczności poprawienia, zablokowania lub skasowania danych lub w celu odwołnia zgody na wykorzystywanie danych osobowych.